Tror du på akupunktur?

 i akupunktur, barnmorska, behandling, forskning, kolik, medicinskt, myter

Ibland får jag frågan om jag tror på akupunktur. Det gör jag inte. För akupunktur är inte en spirituell eller andlig företeelse, det är en fysiologisk process. Det är ett faktum att kroppens olika funktioner eller dysfunktioner styrs av en mängd hormoner och komplexa seriereaktioner.

Behandlingen frisätter hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Detta sker genom akupunkturnålarnas påverkan av nervsystemets elektrokemiska samspel. Akupunkturen skapar homeostas, eller jämvikt, i kroppen. Bland annat påverkas lymf- och blodflödet; inre organ samt immunförsvaret. Akupunktur har även en lugnande verkan.

Akupunkturens goda verkan styrks idag av tusentals studier, som bland annat går att hitta genom databanken PubMed. Så oavsett vad jag personligen har för trosuppfattning så är akupunktur och dess effekter något vi kan mäta vetenskapligt.

Men det har länge funnits en kulturell skepsis mot akupunktur. För oss i norr är det ganska nytt men för de kontinenter som har en betydligt längre historia än oss och som gjorde avancerade medicinska upptäckter medan Sverige fortfarande var täckt av inlandsis, är det väl beprövade områden. Således kan vi inte säga oss ha patent på kunskap och vetenskap. Och vi är dessutom inte heller skyddade från att blanda in vår kultur i klassisk medicin.

Det finns en mängd traditioner både nya och gamla som är helt grundlösa även här i Sverige. Här vill jag vara riktigt konkret, på de flesta BVC i Sverige idag rekommenderas föräldrar fortfarande att ge sina barn Minifom som enda hjälp mot kolik. Detta trots att vi VET att det är helt overksamt…

Så man behöver granska sin tro och sina traditioner med jämna mellanrum och vara öppen för att vi i Sverige är sällan först, bäst eller vet mest. Dock gör vi på Kolikhjälpen allt vi kan för att skaka fram den senaste informationen, så vi i alla fall kan påstå att vi gör det bästa utifrån den kunskap vi besitter just nu!

Johanna Sedeborn,
Barmorska och grundare av Kolikhjälpen

Recent Posts