Kort läpp- och tungband orsakar kolik

 i amning, behandling, diagnos, forskning, kolik, medicinskt, orsak, symtom, tungband

Forskare menar att mellan fyra och tio procent av alla nyfödda har kort tungband. Ungefär hälften av dessa får symptom.

Kort läpp- och tungband innebär att den tunna strängen vi har under tungan, som håller den på plats, är för stram eller för kort för att barnet ska kunna röra tungan optimalt. Det leder ofta till amningsproblem. Barnet kan inte använda tungan till att skapa det nödvändiga vakuum som krävs för att få i sig mjölken.

En färsk amerikansk studie visar att kort tungband kan ge koliksmärtor hos barnet. Forskarna tror att smärtorna hör samman med att barnet sväljer stor mängd luft under amningen, vilket de normalt inte gör om vakuumet fungerar som det ska.

Ett annat problem som också ofta visar sig vid kort läpp-tungband är att barnet inte kan tömma bröstet ordentligt. Det får i sin tur följden att mjölkproduktionen minskar hos mamman, på grund av för låg stimulering av brösten. Kombinationen gör att barnet inte ökar i vikt som förväntat.

Amningsproblemenen vid kort läpp- och tungband går även ut över mamman, som ofta lider av såriga bröstvårtor, enligt den amerikanska studien. När barnet inte kan tömma bröstet ordentligt leder det till tilltäppta mjölkgångar, mjölkstockning och inflammationer.

Kort läpp-tungband och problemen det medför finns i olika grader och är inte alltid helt lätt att upptäcka vid första ögonkastet. Men en bebis som är orolig vid bröstet, utmaningar med amning och koliksmärtor är tydliga tecken på att det kan handla om att tungbandet är för kort. Intressant är också att det förekommer oftare hos pojkar än flickor. Om det finns i familjen kan det också vara ett ytterligare tecken, eftersom kort tungband tros vara ärftligt.

När ett för kort läpp- och tungband upptäckts, behövs bara ett litet och enkelt ingrepp så försvinner många symtom direkt. Det kan också vara så att det är en av flera orsaker till spädbarnskolik och då är ingreppet ett kliv i rätt riktning, som kompletteras med annan behandling hos Kolikhjälpen.

Johanna Sedeborn,
Barnmorska och grundare av Kolikhjälpen

Recent Posts